Feragatname

Bu internet sitesinde bulunan materyaller annebabalara genel ve yardımcı bilgiler olarak sunulmaktadır. Annebabalık sırasında ortaya çıkabilecek tüm durumlarla başa çıkma stratejileri veya kapsamlı bilgi sağlamak veya klinik tavsiyelerin yerine geçmek için tasarlanmamıştır.

 

Triple P – Olumlu Annebabalık Programı® çocuk yetiştirmede etkili, pratik bir yaklaşımdır. Güçlü büyütme ilişkilerinin gelişmesi temeline dayanır ve çocuklarda davranışsal ve duygusal problemleri önlemeyi amaçlar. Triple P, farklı kültürlerden ve durumlardan birçok ailenin üstündeki yararlılığını gösteren kanıtlarla desteklenmektedir. Triple P programının belirli bir çocuk üzerinde etkili olmasını çocuğun yaşı, gelişim düzeyi, çocuğun ortamı/çevresi ve annebabanın programı uygulamadaki becerisi ve kararlılığı olmak üzere çeşitli faktörler etkileyebilir.

 

Kendilerine veya diğerlerine karşı tehlikeli davranış belirtileri gösteren çocuklar nitelikli bir profesyonele yönlendirilmelidir. Hali hazırda bir profesyonelin gözetimi altında olan çocukların annebabaları, Triple P'ye katılımlarını bu profesyonel kişiyle görüşmeleri konusunda teşvik edilir.

 

Triple P International Pty Ltd. bu internet sayfasında bulunan içeriğin güncelliğini ve doğruluğunu sürdürmek için gayret etmektedir ancak gecikme, hata ve ihmallerden dolayı güncellik garanti edilemez. Aynı zamanda bu sitede bulunan bilgileri değiştirebilir, silebilir, ekleyebilir veya üzerinde değişiklik yapabiliriz.

 

Bu internet sitesinde bağlantısı olan veya bahsedilen diğer internet sitelerinin içeriğinden biz sorumlu değiliz ve söz konusu sitelerin bilgi, içerik, sunum veya doğruluğunu teyit etmiyoruz.